Портал в режимі тестування та наповнення
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Йорданією
Опубліковано 20 серпня 2012 року о 22:38

Стан торговельно-економічного співробітництва

Угода між Урядом України та Урядом Йорданії про торговельно-економічне співробітництво була підписана 23.04.2002 р. і набула чинності 05.05.2003 р. З того часу Йорданія становить значний інтерес для України як перспективний ринок товарів, послуг і технологій, транспортний, транзитний, торговельно-фінансовий і туристичний центр в регіоні Близького Сходу. Королівство, завдяки своїй традиційній ролі регіонального торговельно-економічного посередника, може розглядатися як своєрідні «ворота» для просування української продукції і технологій на ринки інших арабських країн.

Україна, у свою чергу, приваблює Йорданію великим промисловим та науково-технічним потенціалом, широкими транзитними можливостями, містким споживчим ринком.

Географічна близькість України та Йорданії, зручність морського та повітряного сполучення, взаємодоповнюючий характер національних економік створюють об’єктивні передумови для успішної розбудови взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, яке посідає ключове місце в усьому комплексі українсько-йорданських відносин.

З дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією найвищий рівень двостороннього зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг склав понад 1 млрд. дол. США у 2008 році. У період з 2009 по 2011 роки торгівля товарами і послугами між країнами коливалася від 473 до 540 млн. дол. США. Починаючи з 2012 року і до 2015 року торговельно-економічні відносини характеризуються скороченням обсягів торгівлі товарами і послугами. Зниження товарообігу пов’язане з складною фінансово-економічною ситуацією в Королівстві у зв’язку із великими витратами з державного бюджету Йорданії на утримання сирійських біженців, закриттям сирійських кордонів через територію якої відбувався йорданський експорт та зменшенням обсягів будівництва масштабних інфраструктурних проектів, а також з окупацією Росією українського півострова Крим та російською агресією в окремих районах Донецькій та Луганській областей. Водночас, з 2016 року завдяки активним заходам керівництва Йорданії та України, в тому числі Посольства України в Аммані, відбувається щорічне зростання зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між двома країнами.

Відповідно до даних Державної служби статистики України, у 2018 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між Україною та Йорданією склав 182,244 млн. дол. США, що на 4,7% (8,164 млн. дол. США) більше у порівнянні з 2017 роком. Загальне сальдо зовнішньої торгівлі з ЙХК є позитивне і склало 150,03 млн. дол. США.

У 2018 році обсяг українського експорту товарів та послуг зріс на 2,459 млн. дол. США або на 1,5% (порівняно з попереднім роком) і склав 166,137 млн. дол. США. Імпорт товарів та послуг з Йорданії до України у 2018 році також зріс на 5,714 млн. дол. США або на 55,0% і склав 16,107 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між Україною та Йорданією за 2013-2018 роки

Показники

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Зміни 2018/2017 

(за даними Держстату України)

 

 

 

 

 

 

 (+/-)

 

(млн. дол. США)

 

 

 

 

 

 

обсяг

%

ЗТО

442,92

353,65

154,7

166,68

174,07

182,25

8,18

4,7

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

427

340,91

140,57

153,58

163,11

172,03

8,92

5,5

послуг

15,92

12,74

14,13

13,10

10,96

10,22

-0,74

-6,7

Експорт

425,47

325,97

147,19

156,33

163,68

166,14

2,46

1,5

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

412,38

314,8

135,81

144,52

153,83

158,59

4,76

3,1

послуг

13,09

11,17

11,38

11,81

9,85

7,55

-2,3

-23,3

Імпорт

17,45

27,68

7,51

10,35

10,39

16,11

5,72

55,0

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

14,62

26,11

4,76

9,06

9,28

13,44

4,16

44,8

послуг

2,56

1,57

2,75

1,29

1,11

2,67

1,56

140,5

Торгівля товарами

У 2018 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами склав 172,028 млн. дол. США, що становить 105,4% у порівнянні з 2017 роком (163,116 млн. дол. США). При цьому український експорт товарів до Йорданії склав 158,591 млн. дол. США (103,1% від обсягу експорту у 2017 році). Разом з тим, відбулося значне зростання у відсотковому співвідношенні обсягу йорданського експорту товарів до України на 44,7% або на 4,154 млн. дол. США у порівнянні з 2017 роком, який склав 13,437 млн. дол. США. Сальдо торговельного балансу з ЙХК позитивне і склало 145,154 млн. дол. США. Посольство велику увагу приділяло заходам, спрямованим на диверсифікацію українського експорту до Йорданії. Згідно з даними Держслужби статистики України, у 2018 році в структурі товарного експорту найбільшу частку від загального обсягу склали: чорні метали (41,6%), жири та олії тваринного або рослинного походження (18,6%), зернові культури (14,9%), різне (8,1%), живі тварини (5,1%).З урахуванням зусиль Посольства України впродовж 2018 року спостерігалася диверсифікація вітчизняного експорту до Йорданії, зокрема відбувалося зростання українського експорту у відсотках до відповідного періоду попереднього року: скла і виробів зі скла на 49795%, мила, поверхнево-активних органічних речовин – 6416%, інших виробів з недорогоцінних металів – 5033%, різного – 876%, різноманітної хімічної продукції – 693%, ефірної олії – 677%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – 601%, деревини і виробів з деревини – 395%, залишків і відходів харчової промисловості – 373%, продуктів переробки овочів – 332%, готових продуктів із зерна – 166%, різних харчових продуктів – 155%, електричних машин – 152%,  алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту – 138% та інші.

Основу українського імпорту з Йорданії склали: фармацевтична продукція (65,8%), товари, придбані в портах (17,6%), різне (5,1%).

Товарна структура українського експорту окремих підгруп товарів до Йорданії за 2017-2018 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2017 рік

2018 рік

Зміни 2018/2017 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

% до поперед. року

01 живі тварини

6,5

4,3

8,2

5,1

1,7

124,1

02 м'ясо та їстівні субпродукти

5,4

3,5

5,6

3,5

0,2

103,6

10 зерновi культури

39,8

25,9

23,6

14,9

-16,2

59,1

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

22,9

14,9

29,5

18,6

6,6

128,6

72 чорнi метали

61,2

39,8

66,0

41,6

4,8

107,7

Всього

153,8

100

158,6

100

4,8

103,1

За рахунок збільшення поставок до Королівства жирів та олії (на 6,6 млн. дол. США або 28,6%), чорних металів (на 7,7% або на 4,8 млн. дол. США) та інших продуктів відбулося зростання українського експорту товарів до Йорданії на 103,1% або на 4,8 млн. дол. США.

Товарна структура імпорту окремих підгруп товарів з Йорданії за 2017-2018 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2017 рік

2018 рік

Зміни 2018/2017 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

% до поперед. року

07 овочі, коренеплоди

-

-

0,038

0,3

0,038

-

30 фармацевтична продукція

5,4

58,1

8,8

65,8

3,4

164,1

39 пластмаси, полімерні матеріали

0,3

2,9

0,006

-

-0,294

2,3

73 вироби з чорних металiв

0,3

3,8

0,15

1,1

-0,15

43,3

Товари, придбані в портах

1,7

18,6

2,4

17,6

0,7

137,2

Всього

9,3

100

13,4

100

4,1

144,7

У 2018 році відбулося зростання імпорту йорданських товарів до України (у порівнянні з 2017 роком) за рахунок збільшення поставок фармацевтичної продукції на 64,1% (на 3,4 млн. дол. США), яка становить більше половини від загального імпорту з Йорданії та товарів, придбаних у портах на 37,2% (на 0,7 млн. дол. США).

Торгівля послугами

Згідно з даними Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі послугами між Україною та Йорданією у 2018 році незначно скоротився і склав 10,2 млн. дол. США, що на 6,8% або на 0,74 млн. дол. США менше у порівнянні з 2017 роком. Відбулося падіння обсягу українського експорту послуг до Йорданії на 23,4% або на 2,3 млн. дол. США у порівнянні з 2017 роком, який склав 7,5 млн. дол. США. Основу складають послуги, пов’язані з подорожами (80,6%) та транспортні послуги (13,1%). Водночас, обсяг йорданського експорту послуг до України зріс майже у два з половиною рази і склав 2,670 млн. дол. США (240,6% до 2017 року). Основні статті: транспортні послуги (71,8%) та послуги, пов’язані з подорожами (11,6%). Сальдо торгівлі послугами з ЙХК позитивне і склало 4,9 млн. дол. США.

Структура експорту-імпорту послуг між Україною та Йорданією у 2018 році

Показники

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол. США

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповід. періоду поперед. року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповід. періоду поперед. року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Транспортні послуги

990,2

32,8

13,1

1917,3

861,2

71,8

-927,1

Послуги, пов’язані з подорожами

6080,5

97,1

80,6

310,5

84,5

11,6

5770,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

286,7

472,0

3,8

*

*

*

*

Ділові послуги

179,5

41,6

2,4

*

*

*

*

Всього

7545,7

76,6

100,0

2669,8

240,6

100,0

4875,8

Інвестиційне співробітництво

У 2018 році українсько-йорданське інвестиційне співробітництво незначно скоротилося. Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 31 грудня 2018 року ЙХК інвестувало в економіку України 2,582 млн. дол. США, що на 0,990 млн. дол. США менше, ніж в аналогічний період 2017 року

Динаміка надходження прямих інвестицій з Йорданії в економіку України за 2012 – 2018 роки

Період

1.01.2012

1.01.2013

1.01.2014

1.01.2015

1.01.2016

1.01.2017

1.01.2018

31.12.2018

Загальний обсяг інвестицій

3,6

3,4

3,4

1,7

3,7

3,6

2,5

2,6

Динаміка

-

-0,2

-

-1,7

2,0

-0,1

 -1,0

0,1

Найбільший обсяг йорданських інвестицій залучено в українську переробну промисловість 1,971 млн. дол. США, що становить 76,4% від загального обсягу. Також інвестиції було залучено в оптову та роздрібну торгівлю (ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів) 357 тис. дол. США (13,8%), сільське, лісове та рибне господарство 147,6 тис. дол. США (5,7%) та інші. Водночас, станом на 31.12.2018 р. українські інвестиції в економіку Йорданії не залучалися.

                                                                                                       Посольство України в Йорданії 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux