• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • العربية
Тарифи консульського збору
Опубліковано 03 липня 2023 року о 15:59

Порядок стягнення оплати за вчинення консульських дій в закордонних дипломатичних установах України регулюється Положенням про консульський збір України та Інструкцією про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України, затверджених наказом МЗС України №182 від 23.04.2018.

 

ТАРИФИ 
консульського збору, що справляється 

за вчинення консульських дій

Посольством України в Йорданському Хашимітському Королівстві

 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

в йорданських динарах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

64

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

28

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

21

4

Продовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

21

5

Прийняття на консульський облік

20

14

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

57

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

106

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

21

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

21

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

21

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

21

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

21

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

57

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

212

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

21

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

14

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

14

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

142

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

283

 

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

 

1

Витребування документа та його видача

20

14

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

35

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

21

 

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

35

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

71

 

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Державна реєстрація шлюбу

100

71

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

106

2.2

на підставі рішення суду

160

113

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

21

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

71

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

142

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

21

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

35

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану

50

35

8

Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

10

7

 

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (35 йорданських динарів) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (283 йорданських динари)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (14 йорданських динарів)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

35

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій: 

        дітям, другому з подружжя, батькам

30

21

       іншим особам

60

42

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      дітям, другому з подружжя, батькам 

30

21

      іншим особам

60

42

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

21

1.8

посвідчення заповітів

30

21

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

71

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя

30

21

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

7

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

14

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

28

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

28


7

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

14

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

14

11

Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці

20

14

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

14

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (18 йорданських динарів) і не більше 200 дол. США (142 йорданських динари)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США (11 йорданських динарів) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (11 йорданських динарів) і не більше 200 дол. США (142 йорданських динари)

16

Вчинення морських протестів

150

106

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

14

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

21

 

VII. ІНШІ ДІЇ

 

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

106

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

35

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

21

 


 

 

Сплата за вчинені у консульському відділі Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві (м. Амман) консульські послуги здійснюється виключно на консульський рахунок Посольства України в Йорданії: 

 Реквізити банківського рахунку Посольства України в Йорданії: ARAB BANK 

Номер рахунку: 133/82711-8/510

Найближчий до консульського відділу Посольства в Аммані філіал ARAB BANK знаходиться за адресою: Taj Mall,  Pr. Hashim St 72, Amman, Jordan:  Опрацювання документів у Консульському відділі здійснюється виключно після пред’явлення заявником оригіналу банківської квитанції про сплату консульського збору із ОБОВ’ЯЗКОВИМ зазначенням у ній Прізвища та імені заявника.


 

УВАГА! Інформуємо, що 05.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій» від 15.07.2021 №1666- ІХ.

 Закон вводиться в дію з 01 січня 2022 року. 


 Текст за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-20#Text 


Згідно з положеннями Закону консульський збір не справлятиметься:

 за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями: 
 • осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2;
 • осіб з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 

за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (зокрема, замість втраченого чи викраденого):

  
 • особам, які не досягли шістнадцятирічного віку;
 • особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2;
 • особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю,
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.
  

 

Щодо випадків сплати консульського збору, які потребують додаткового роз’яснення:

Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості її вчинення у такому порядку. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі.  При засвідченні вірності підписів двох або більше заявників на одній заяві чи одній довіреності оплата береться за кожний підпис заявника, а не за документ. 

В який спосіб повертаються кошти?

Повернення платникам помилково та/або надлишково сплачених сум консульського збору, що справляється за межами України, здійснюється бухгалтерією Посольства на підставі заяви платника, поданої ним протягом року з дня сплати консульського збору, на підставі підтвердження про сплату консульської дії та письмового дозволу Посла у вигляді резолюції на службовій записці консульської посадової особи, в якій зазначаються причини повернення. 

Відповідно до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, у разі відмови консульської посадової особи ЗДУ в оформленні візи іноземцю консульський збір не повертається.

 


 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux