Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

Київ 07:56

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Йорданією

Стан торговельно-економічного співробітництва

Угода між Урядом України та Урядом Йорданії про торговельно-економічне співробітництво була підписана 23.04.2002 р. і набула чинності 05.05.2003 р. З того часу Йорданія становить значний інтерес для України як перспективний ринок товарів, послуг і технологій, транспортний, транзитний, торговельно-фінансовий і туристичний центр в регіоні Близького Сходу. Королівство, завдяки своїй традиційній ролі регіонального торговельно-економічного посередника, може розглядатися як своєрідні «ворота» для просування української продукції і технологій на ринки інших арабських країн.

Україна, у свою чергу, приваблює Йорданію великим промисловим та науково-технічним потенціалом, широкими транзитними можливостями, містким споживчим ринком.

Географічна близькість України та Йорданії, зручність морського та повітряного сполучення, взаємодоповнюючий характер національних економік створюють об’єктивні передумови для успішної розбудови взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, яке посідає ключове місце в усьому комплексі українсько-йорданських відносин.

З дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Йорданією найвищий рівень двостороннього зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг склав понад 1 млрд. дол. США у 2008 році. У період з 2009 по 2011 роки торгівля товарами і послугами між країнами коливалася від 473 до 540 млн. дол. США. Починаючи з 2012 року і до 2015 року торговельно-економічні відносини характеризуються скороченням обсягів торгівлі товарами і послугами. Зниження товарообігу пов’язане з складною фінансово-економічною ситуацією в Королівстві у зв’язку із великими витратами з державного бюджету Йорданії на утримання сирійських біженців, закриттям сирійських кордонів через територію якої відбувався йорданський експорт та зменшенням обсягів будівництва масштабних інфраструктурних проектів, а також з окупацією Росією українського півострова Крим та російською агресією в окремих районах Донецькій та Луганській областей. Водночас, у 2016 та 2017 роках завдяки активним заходам керівництва Йорданії та України, в тому числі Посольства України в Аммані, відбулося зростання зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між двома країнами.

Відповідно до даних Державної служби статистики України, у 2017 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між Україною та Йорданією склав 174,07 млн. дол. США, що на 7,39 млн. дол. США або на 4,4% більше, ніж у 2016 році (166,68 млн. дол. США). Загальне сальдо зовнішньої торгівлі з Йорданією є позитивне і складає 153,29 млн. дол. США.

У 2017 році обсяг українського експорту товарів та послуг зріс на 7,357 млн. дол. США або на 4,7% (порівняно з минулим роком) і становить 163,687 млн. дол. США. Імпорт товарів та послуг з Йорданії до України у 2017 році також зріс на 0,042 млн. дол. США або на 0,4% і склав 10,392 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між Україною та Йорданією за 2012-2017 роки

Показники

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Зміни 2017/2016 

(за даними Держстату України)

 

 

 

 

 

 

 (+/-)

 

(млн. дол. США)

 

 

 

 

 

 

обсяг

%

ЗТО

578,45

442,92

353,65

154,7

166,68

174,07

7,39

4,4

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

562,66

427

340,91

140,57

153,58

163,11

9,53

6,1

послуг

15,79

15,92

12,74

14,13

13,10

10,96

-2,14

-16,3

Експорт

550,01

425,47

325,97

147,19

156,33

163,68

7,35

4,7

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

536,78

412,38

314,8

135,81

144,52

153,83

9,31

6,4

послуг

13,23

13,09

11,17

11,38

11,81

9,85

-1,96

-16,7

Імпорт

28,44

17,45

27,68

7,51

10,35

10,39

0,04

0,4

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

25,88

14,62

26,11

4,76

9,06

9,28

0,22

2,4

послуг

1,68

2,56

1,57

2,75

1,29

1,11

-0,18

-14,6

Торгівля товарами

У 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами склав 163,11 млн. дол. США, що становить 106,1% у порівнянні з 2016 роком (153,58 млн. дол. США). При цьому український експорт до Йорданії склав 153,83 млн. дол. США (106,4% від обсягу експорту у 2016 році). Разом з тим, відбулось незначне зростання обсягу йорданського експорту в Україну. Протягом минулого року в Україну було імпортовано йорданських товарів на суму 9,28 млн. дол. США, що становить 102,4% у порівнянні з 2016 роком. Сальдо торговельного балансу з ЙХК позитивне і складає 144,55 млн. дол. США.

Посольство велику увагу приділяло заходам, спрямованим на диверсифікацію українського експорту до Йорданії. Згідно з даними Держслужби статистики України, у 2017 році в структурі товарного експорту найбільшу частку від загального обсягу складали: чорні метали (39,8%), зернові культури (25,9%), які ще у 2012 році становили 93,7%, а також жири і олії тваринного або рослинного походження (14,9%) та живі тварини (4,3%). З урахуванням зусиль дипустанови у 2017 році спостерігається часткова диверсифікація вітчизняного експорту до Йорданії, зокрема відбувалося зростання українського експорту, до відповідного періоду попереднього року: друкованої продукції на 339404%; фармацевтичної продукції на 11954%; продуктів неорганiчної хімії – 694%; приладів та апаратів оптичних, фотографічних - 639%; меблів – 417%; одягу та додаткових речей до одягу – 325%; їстівних плодів та горіхів – 321%; продукції борошномельно-круп'яної промисловості – 300%; вати – 240%; пластмаси, полімерних матеріалів – 188%; продуктів переробки овочів – 180%; цукру і кондитерських виробів з цукру – 175%; реакторів ядерних, котлів, машин – 170%; алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту – 158%; тютюну і промислових замінників тютюну - 147% та інші.

Основу українського імпорту з Йорданії складали: фармацевтична продукція (58,1%), товари, придбані в портах (18,6%), продукти неорганічної хімії (6,6%) та вироби з чорних металів (3,8%).

Товарна структура українського експорту окремих підгруп товарів до Йорданії за 2016-2017 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2016 рік

2017 рік

Зміни 2017/2016 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

% до поперед. року

01 живі тварини

-

-

6,5

4,3

6,5

-

02 м'ясо та їстівні субпродукти

7,6

5,3

5,4

3,5

-2,2

70,3

10 зерновi культури

47,6

33,0

39,8

25,9

-7,8

83,5

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

22,1

15,3

22,9

14,9

0,8

103,9

72 чорнi метали

57,2

39,6

61,2

39,8

4,0

107,1

Всього

144,52

100

153,83

100

9,31

6,4

За рахунок збільшення поставок до Королівства чорних металів (на 3,9% або на 4,0 млн. дол. США) та  живих тварин (на 6,6 млн. дол. США) відбулося зростання українського експорту товарів до Йорданії на 106,4% або на 9,31 млн. дол. США.

Товарна структура імпорту окремих підгруп товарів з Йорданії за 2016-2017 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2016 рік

2017 рік

Зміни 2017/2016 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

% до поперед. року

07 овочі, коренеплоди

0,2

2,3

-

-

0,2

-

30 фармацевтична продукція

5,3

58,7

5,4

58,1

0,1

101,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

0,7

8,6

0,3

2,9

-0,4

34,3

73 вироби з чорних металiв

0,3

4,2

0,3

3,8

0

92,3

Товари, придбані в портах

1,3

15,4

1,7

18,6

0,4

123,8

Всього

9,06

100

9,28

100

0,22

102,5

У 2017 році відбулося незначне зростання імпорту йорданських товарів до України (у порівнянні з 2016 роком) за рахунок збільшення поставок фармацевтичної продукції на 1,4% (на 0,1 млн. дол. США), яка становить більше половини від загального імпорту з Йорданії та товарів, придбаних у портах на 23,8% (на 0,4 млн. дол. США).

Торгівля послугами

Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2017 році загальний обсяг торгівлі послугами склав 10,96 млн. дол. США, що на 16,3% або на 2,14 млн. дол. США менше, ніж у 2016 році.

Відбулося падіння обсягу українського експорту послуг до Йорданії на 16,7%, у порівнянні з 2016 роком, який склав 9,85 млн. дол. США. Основу складають послуги, пов’язані з подорожами (63,6%) та транспортні послуги (30,7%). Разом з тим відбулося зниження імпорту послуг Україною з Королівства на 14,6%, який становить 1,11 млн. дол. США. Основні статті: державні та урядові послуги (44,7%), послуги, пов’язані з подорожами (33,1%) та транспортні послуги (20,1%). Сальдо торгівлі послуг з ЙХК позитивне і складає 8,74 млн. дол. США.

Структура експорту-імпорту послуг між Україною та Йорданією у 2016 році

Показники

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол. США

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповід. періоду поперед. року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповід. періоду поперед. року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

60,0

1090,9

0,6

-

-

-

60,0

Транспортні послуги

3021,0

66,8

30,7

222,6

40,2

20,1

2798,4

Послуги, пов’язані з подорожами

6265,0

87,6

63,6

367,3

108,6

33,1

5897,7

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

12,6

478,0

0,1

0,1

-

0,0

12,6

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

-

-

-

0,6

-

0,1

-0,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

60,7

399,8

0,6

3,5

104,7

0,3

57,2

Ділові послуги

431,5

343,1

4,4

19,6

674,5

1,8

411,9

Державні та урядові послуги

4,0

49,4

0,0

495,8

124,4

44,7

-491,8

Всього

9854,8

83,3

100,0

1109,5

85,4

100,0

8745,3

Інвестиційне співробітництво

Впродовж останніх років українсько-йорданське інвестиційне співробітництво залишається стабільним, з незначним зростанням чи скороченням. Відповідно до даних Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2017 року ЙХК інвестувало в економіку України 3,600 млн. дол. США, що на 40 тис. дол. США менше, ніж в аналогічний період 2016 року.

Динаміка надходження прямих інвестицій з Йорданії в економіку України за 2011 – 2017 роки

Період

1.01.2011

1.01.2012

1.01.2013

1.01.2014

1.01.2015

1.01.2016

1.01.2017

1.10.2017

Загальний обсяг інвестицій

2,9

3,6

3,4

3,4

1,7

3,7

3,6

3,6

Динаміка

--

0,7

-0,2

-

-1,7

2,0

-0,1

 

Найбільший обсяг йорданських інвестицій залучено в українську переробну промисловість - 2,977 млн. дол. США, що становить 82,7% від загального обсягу. Також інвестиції залучалися в оптову та роздрібну торгівлю (ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів) 371,9 тис. дол. США (10,3%), сільське, лісове та рибне господарство 148,7 тис. дол. США (4,1%), операції з нерухомим майном 60,5 тис. дол. США (1,7%) та інші.

Водночас, за даними Держстату України, станом на 1.10.2017 р. українські інвестиції в економіку Йорданії не залучалися.

                                                                                                      Посольство України в Йорданії