Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

Київ 14:29

Щодо квот на навчання закордонних українців у закладах вищої освіти України у 2018 році

04 березня, 11:10

Міністерство освіти і науки України з метою задоволення освітніх потреб закордонних українців, які проживають за межами України, на 2018 рік для зазначених осіб виділило квоти на навчання у закладах вищої освіти України, підпорядкованих МОН, за рахунок коштів державного бюджету України (умови виділення квот додаються у додатку №1).

Вимоги МОН України до документів, які кандидати на навчання мають подати МОН до 1 травня 2018 року(за формою згідно із додатком №2):

1)     окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справи;

2)     анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою у правому верхньому куті анкети (додаток №3);

3)     копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки (за наявності);

4)     копія посвідчення закордонного українця;

5)     копія документа про освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та оцінками (балами) (учні шкіл надають довідку зі школи про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, завірену директором);

6)     лист-рекомендація українського національного культурного товариства (за наявності);

7)     згода на збір та обробку персональних даних (додаток №4).

Представники закордонного українства, які бажають скористатися пропозицією МОН, однак на сьогодні не мають офіційного статусу закордонного українця і не документовані відповідним посвідченням, мають завчасного подати заяви щодо отримання статусу закордонного українця до Національної комісії з питань закордонних українців з урахуванням того, що термін розгляду таких звернень складає до 90 днів і ще, як мінімуму, 30 днів необхідно для друку.