Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

, Київ 00:38

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Йорданією

Стан торговельно-економічного співробітництва

Угода між Урядом України та Урядом Йорданії про торговельно-економічне співробітництво була підписана 23.04.2002 р. і набула чинності 05.05.2003 р. З того часу Йорданія становить значний інтерес для України як перспективний ринок товарів, послуг і технологій, транспортний, транзитний, торговельно-фінансовий і туристичний центр в регіоні Близького Сходу. Королівство, завдяки своїй традиційній ролі регіонального торговельно-економічного посередника, може розглядатися як своєрідні «ворота» для просування української продукції і технологій на ринки інших арабських країн.

Україна, у свою чергу, приваблює Йорданію великим промисловим та науково-технічним потенціалом, широкими транзитними можливостями, містким споживчим ринком.

Географічна близькість України та Йорданії, зручність морського та повітряного сполучення, взаємодоповнюючий характер національних економік створюють об’єктивні передумови для успішної розбудови взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, яке посідає ключове місце в усьому комплексі українсько-йорданських відносин.

Завдяки цілеспрямованій та постійній роботі Посольства, наданню сприяння значній кількості українських підприємств, участі у чотирьох виставках, у 2016 році вдалося подолати тенденцію трирічного падіння українсько-йорданської торгівлі.

Відповідно до даних Державної служби статистики України, у 2016 році обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг між Україною та Йорданією склав 166,68 млн. дол. США, що на 11,98 млн. дол. США або на 7,7% більше, ніж у 2015 році (154,7 млн. дол. США). Загальне сальдо зовнішньої торгівлі з Йорданією є позитивне і складає 145,98 млн. дол. США.

У 2016 році обсяг українського експорту товарів та послуг зріс на 9,14 млн. дол. США або на 6,2% (порівняно з минулим роком) і становить 156,33 млн. дол. США. Імпорт товарів та послуг з Йорданії до України у 2016 році також зріс на 2,84 млн. дол. США або на 37,8% і склав 10,35 млн. дол. США.

Динаміка зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг між Україною та Йорданією за 2011-2016 роки

Показники

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Зміни 2016/2015 

(за даними Держстату України)

 

 

 

 

 

 

 (+/-)

 

(млн. дол. США)

 

 

 

 

 

 

обсяг

%

ЗТО

487,63

578,45

442,92

353,65

154,7

166,68

11,98

7,7

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

473,75

562,66

427

340,91

140,57

153,58

13,01

9,2

послуг

13,88

15,79

15,92

12,74

14,13

13,10

-1,03

-7,2

Експорт

460,7

550,01

425,47

325,97

147,19

156,33

9,14

6,2

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

448,5

536,78

412,38

314,8

135,81

144,52

8,71

6,4

послуг

12,2

13,23

13,09

11,17

11,38

11,81

0,43

3,7

Імпорт

26,92

28,44

17,45

27,68

7,51

10,35

2,84

37,8

В т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

товарів

25,24

25,88

14,62

26,11

4,76

9,06

4,3

90,3

послуг

1,01

1,68

2,56

1,57

2,75

1,29

-1,46

-53,1

Торгівля товарами

У 2016 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами склав 153,58 млн. дол. США, що становить 109,2% до відповідного періоду 2015 року (140,57 млн. дол. США). При цьому український експорт до Йорданії склав 144,52 млн. дол. США (106,4% від обсягу експорту у 2015 році). Разом з тим, відбулось значне зростання обсягу йорданського експорту в Україну. Протягом звітного періоду в Україну було імпортовано йорданських товарів на суму 9,06 млн. дол. США, що становить 190,3% до відповідного періоду 2015 року. Сальдо торговельного балансу з ЙХК позитивне і складає 135,46 млн. дол. США.

Посольство велику увагу приділяло заходам, спрямованим на диверсифікацію українського експорту до Йорданії. Згідно з даними Держслужби статистики України, у 2016 році в структурі товарного експорту найбільшу частку від загального обсягу складали: чорні метали (39,6%), зернові культури (33,0%), які ще у 2012 році становили 93,7%, а також жири і олії тваринного або рослинного походження (15,3%) та м'ясо і їстівні субпродукти (5,3%). З урахуванням зусиль Посольства України у 2016 році, у порівнянні з попереднім роком, спостерігається часткова диверсифікація вітчизняного експорту до Йорданії, зокрема відбувалося зростання українського експорту, до відповідного періоду попереднього року: продукції борошномельно-круп'яної промисловості –1735%, виробів з каменю, гіпсу, цементу – 1022%, овочів – 547%, екстрактів дубильних – 398%, фармацевтичної продукції – 381%, насіння і плодів олійних рослин – 277%, різних харчових продуктів - 216%, інших виробів з недорогоцінних металів – 185%, готових продуктів із зерна – 164% та інші.

Основу українського імпорту з Йорданії складали: фармацевтична продукція (58,7%), товари, придбані в портах (15,4%), пластмаси, полімерні матеріали (8,6%) та вироби з чорних металів (4,2%).

Товарна структура українського експорту окремих підгруп товарів до Йорданії за 2015-2016 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2015 рік

2016 рік

Зміни 2016/2015 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

%

02 м'ясо та їстівні субпродукти

9,6

7,1

7,6

5,3

-2,0

80,1

04 молоко та молочні продукти, яйця; мед

9,4

7,0

1,9

1,4

-7,5

21,1

10 зерновi культури

9,3

6,9

47,6

33,0

38,3

509,6

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

28,1

20,7

22,1

15,3

-6,0

78,5

72 чорнi метали

66,2

48,8

57,2

39,6

-9,0

86,4

Всього

135,81

100

144,52

100

8,71

106,4

За рахунок збільшення поставок до Королівства зернових культур (на 509,6% або на 38,3 млн. дол. США) відбулося зростання українського експорту товарів до Йорданії на 106,4% або на 8,71 млн. дол. США.

Товарна структура імпорту окремих підгруп товарів з Йорданії за 2015-2016 роки (за даними Держстату України)

Код і найменування позиції товару за УКТЗЕД

2015 рік

2016 рік

Зміни 2016/2015 рр.

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

у % до загального обсягу

Вартість, млн. дол. США

%

07 овочі, коренеплоди

-

-

0,2

2,3

0,2

-

30 фармацевтична продукція

2,1

45,1

5,3

58,7

3,2

247,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

0,6

14,1

0,7

8,6

0,1

115,5

73 вироби з чорних металiв

0,6

13,0

0,3

4,2

0,3

62,4

Товари, придбані в портах

0,8

18,3

1,3

15,4

0,5

159,7

Всього

4,76

100

9,06

100

190,6

-81,8

У 2016 році відбулося зростання імпорту йорданських товарів до України (у порівнянні з 2015 роком) за рахунок збільшення поставок фармацевтичної продукції на 247,8 % (на 3,2 млн. дол. США), яка становить більше половини від загального імпорту з Йорданії, а також товарів, придбаних у портах на 159,7% (на 520 тис. дол. США) та пластмаси, полімерних матеріалів на 115,5% (на 104 тис. дол. США).

Торгівля послугами

Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2016 році загальний обсяг торгівлі послугами склав 13,1 млн. дол. США, що на 7,2% або на 1,03 млн. дол. США менше, ніж у 2015 році.

Відбулося зростання обсягу українського експорту послуг до Йорданії на 3,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, який склав 11,81 млн. дол. США. Основу складають послуги, пов’язані з подорожами (60,5%) та транспортні послуги (38,1%). Водночас відбулося суттєве зниження імпорту послуг Україною з Королівства на 53,1%, який становить 1,29 млн. дол. США. Основні статті: транспортні послуги (42,8%), державні та урядові послуги (30,8%) та послуги, пов’язані з подорожами (25,7%). Сальдо торгівлі послуг з ЙХК позитивне і складає 10,52 млн. дол. США.

Структура експорту-імпорту послуг між Україною та Йорданією у 2016 році

Показники

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол. США

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Обсяг звітного періоду, тис. дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

5,5

-

0,0

-

-

-

5,5

Транспортні послуги

4503,3

125,6

38,1

553,4

35,2

42,8

3949,8

Послуги, пов’язані з подорожами

7147,7

93,3

60,5

332,8

42,2

25,7

6814,9

Послуги зі страхування

-

-

-

2,4

-

0,2

-2,4

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

2,6

776,5

0,0

-

-

-

2,6

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1,2

6,1

0,0

-

-

-

1,2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

15,2

117,9

0,1

3,4

75,1

0,3

11,8

Ділові послуги

125,8

104,3

1,1

2,9

966,7

0,2

122,9

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

1,0

-

0,0

-

-

-

1,0

Державні та урядові послуги

8,1

52,8

0,1

398,7

104,6

30,8

-390,6

Всього

11810,4

103,4

100,0

1293,6

47,1

100,0

10516,8

 

Інвестиційне співробітництво

Впродовж останніх років українсько-йорданське інвестиційне співробітництво залишається стабільним, з незначним зростанням чи скороченням. Відповідно до даних Державної служби статистики України, станом на 31.12.2016 р Йорданія інвестувала в економіку України 3,6 млн. дол. США, що на 100 тис. дол. США менше, ніж за 12 місяців 2015 року.

Динаміка надходження прямих інвестицій з Йорданії в економіку України за 2010 – 2016 роки

Період

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

31.12.2016

Загальний обсяг інвестицій

3,2

2,9

3,6

3,4

3,4

1,7

3,7

3,6

Динаміка

-

-0,3

0,7

-0,2

-

-1,7

2,0

-0,1

Найбільший обсяг йорданських інвестицій залучено в українську промисловість (переробну промисловість) 2,980 млн. дол. США, що становить 82,3% від загального обсягу; оптову та роздрібну торгівлю (ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів) 359,4 тис. дол. США (9,9%), сільське господарство 137,8 тис. дол. США (3,8%), операції з нерухомим майном 89,4 тис. дол. США (2,5%) та інші.

За даними Держкомстату, станом на 31.12.2016 р. українські інвестиції в економіку Йорданії не залучалися.

                                                                                                        Посольство України в Йорданії