Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

, Київ 10:07

Науково-технічне співробітництво між Україною та Йорданією

Стан співробітництва в науково-технічній сфері

Науково-технічне співробітництво між Україною та Йорданією є сферою зі значним потенціалом.

Слід зазначити, що візити делегацій українських навчальних закладів до Йорданії носять, здебільшого, ознайомчий характер і в більшості випадків мають на меті залучення йорданських студентів для навчання в інститутах та університетах України. Впровадження практики студентських та дослідницьких обмінів між університетами і науково-дослідницькими закладами обох країн могло б надати необхідного імпульсу для встановлення міцних наукових зв‘язків між Україною і Йорданією. На початку грудня 2013 р. відбувся візит делегації йорданського університету Зарка до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, під час якого відбулися переговори та підписання Угоди про співробітництво в галузі освіти і спільних наукових досліджень. На виконання угоди у 2015 році йорданська делегація брала участь в науково-технічній конференції з технологій виробництва дорожньо-будівельних матеріалів і проблем сучасного дорожнього будівництва. У лютому 2016 року делегація зі згаданого йорданського ВНЗ здійснила візит до м. Харків для проведення переговорів щодо співпраці в галузі автомобільного транспорту та можливостей спільної реалізації міжнародного проекту. У жовтні-листопаді 2016 року у м. Харків відбулись зустрічі керівництва ХНАДУ з професором Університету м. Зарка М.аль-Момані. Сторони обговорили шляхи підтримки реалізації проекту створення спортивно-гоночного автомобіля для участі лабораторії швидкісних автомобілів у міжнародних студентських змаганнях «SCHELL»-екомарафон.

У листопаді 2015 року Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського та Тафільський технічний університет підписали Угоду про визначення шляхів подальшого співробітництва між двома ВНЗ з метою обміну візитами професорсько-викладацького складу, проведення наукових досліджень, конференцій і форумів. Документ дозволить обмінюватися досвідом і проводити спільні дослідження.

Кожного року Посольство надає сприяння йорданським делегаціям з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях, наукових конгресах, які проходили в Україні.

Одним із перспективних напрямків українсько-йорданського наукового співробітництва є співпраця у сфері інформаційних технологій. За сприяння Посольства України у кінці 2015 році було налагоджено активну співпрацю між вітчизняним ТОВ «Елекс» та йорданською філією «Aramex International LTD». У 2016 році компанії проводили спільні консультацій щодо розробки програмних продуктів та забезпечення контролю якості для лідерів ринку та компаній, які претендують на лідерство в галузі технологій.

В останні роки перспективним напрямком двостороннього наукового співробітництва залишається співпраця у сферах медичної науки та охорони здоров’я, оскільки медична сфера Йорданії займає перше місце серед арабських країн Близького Сходу і п’яте місце у світі з міжнародного «медичного туризму». Крім того, велика кількість лікарів Йорданії (понад тисяча) здобувала медичну освіту в Україні та ще близько двох тисяч продовжують навчатися в українських медичних ВНЗ. За йорданськими даними, Україна посідає 3 місце серед йорданських випускників закордонних медичних університетів.

Значного імпульсу розвитку двостороннього співробітництва у медичній сфері надав візит Короля Абдалли ІІ в Україну у 2011 р., у ході якого відбулося підписання Міжурядової угоди про співробітництво у сфері охорони здоров’я та медичної науки. Йорданська сторона виявляє підвищений інтерес до розширення взаємовигідної співпраці з Україною у цій галузі, зокрема, шляхом збільшення кількості йорданських медиків, які проходять підготовку в українських вузах. Іншими перспективними формами двостороннього співробітництва в сфері охорони здоров’я можуть стати, на думку сторін, обмін інформацією, що становить взаємний інтерес, обмін спеціалістами з метою навчання та консультацій на пріоритетних напрямах, направлення українських медичних фахівців для роботи в лікувальних закладах Королівства. Також на постійній основі в Аммані проводяться міжнародні медичні з’їзди Асоціації російськомовних лікарів Йорданії, у ході яких беруть участь українські делегації.

Зокрема, у 2010 р. в роботі 3-го Міжнародного конгресу Йорданської спілки російськомовних лікарів взяла участь делегація українських професорів вищих медичних навчальних закладів (Луганського державного медичного університету, Донецького національного медичного університету).

Крім того, у ході офіційного візиту Президента України до Йорданії, українського лідера зацікавили новітні технології, що наразі запроваджуються в системі охорони здоров'я Королівства. В рамках виконання домовленостей, досягнутих під час даного офіційного візиту, у жовтні 2013 р. Посольство надавало сприяння в організації Четвертого міжнародного медичного з’їзду Асоціації російськомовних лікарів Йорданії. В заході взяла участь українська делегація на чолі з директором Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Д.Д.Дячуком, який під час свого виступу наголосив на важливому значенні, яке надає Україна розвитку українсько-йорданського співробітництва у медичній галузі.

 Також на виконання доручення Президента України були проведені зустрічі українських делегацій, зокрема на чолі з директором Державної наукової установи «Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами Президента України Д.Д.Дячуком і Головою Черкаської обласної ради В.П.Черняком з Виконавчим директором йорданської компанії «Electronic Health Solutions» Г.Ляххамом. Під час переговорів керівник йорданської компанії розповідав про хід впровадження в йорданських медичних установах програми «Hakeem» (єдиної електронної бази даних) та висловив зацікавленість у започаткуванні співробітництва на даному напрямку з українською стороною. Українські представники розповіли про вітчизняний досвід створення єдиної електронної бази даних та заявили про готовність опрацювати питання двостороннього співробітництва у цій сфері.

Крім того, у жовтні 2013 р. відбувся візит вітчизняних лікарів та вчених для участі в П’ятій конференції Всеарабської асоціації ортопедів та Дев’ятій конференції Йорданської асоціації хірургів-ортопедів, яка проходила під патронатом Принцеси Басми бінт Талал, під час яких фахівці даної сфери мали змогу обмінятися власним досвідом.

У жовтні 2015 року пройшов 5-й Міжнародний конгрес Товариства російськомовних лікарів Йорданії у м. Амман. У заході взяли участь українські та інші вчені, які виступили з доповідями та обмінялися досвідом щодо новітніх технологій у лікуванні різних хвороб.

У квітні 2016 року Посол взяв участь у регіональній конференції «Застосування стандартів Міжнародного епізоотичного бюро щодо зонування» та, враховуючи його професійний медичний досвід, у «Другій міжнародній конференції Асоціації кардіохірургів Йорданії і Арабської асоціації кардіоторакальної хірургії».

Іншим важливим напрямком науково-технічного співробітництва є співпраця з використання альтернативних джерел енергії, зокрема, сонячної та вітрової. У зв’язку з цим, у грудні 2010 р. відбувся візит до Йорданії українських експертів в питанні технологій з використання сонячної енергії. Українська корпорація «Сонячний альянс» представила свої розробки (сонячні батареї) в Центрі з питань розробки і досліджень відновлюваної енергетики Університету ім. Хусейна Бін Таляля (м.Маан). Крім того, були проведені переговори з «Аль Хузбан Солар Енерджі Фаундейшн» та йордансько-російським спільним підприємством «Олтернатів Енерджі Лтд» щодо започаткування двостороннього співробітництва у сфері відновлювальної енергетики (проведення спільних досліджень, налагодження виробництва і встановлення електрогенеруючих пристроїв, які працюють на сонячній енергії).

У 2014 році у результаті проведеної роботи, зокрема, і Посольством України, Рада директорів Національної енергетичної компанії Королівства (NEPCO) прийняла рішення про співробітництво з ПАТ «Запоріжтрансформатор» та визначило його переможцем тендеру на виробництво та постачання обладнання. У 2015 році дипцстанова надала сприяння в організації візитів до України двом делегаціям Національної енергетичної компанії Королівства для проходження тренінгу з використання трансформаторного обладнання на базі ПАТ «Запоріжтрансформатор».

У 2015 році Йорданія розробила План 10-річного розвитку країни (до 2025 року), яким передбачається збільшення частки власних енергоресурсів (з 2% до 39%), а частки відновлюваної енергетики (до 11%) та ядерної енергетики (до 15%).

Залучення українських технологій та суб’єктів господарювання до реалізації проектів у енергетичній галузі ЙХК, зокрема будівництві сонячних та вітрових електростанцій може стати додатковим стимулом розвитку двосторонніх відносин у наступні роки.

                                                                                                                 Посольство України в Йорданії