Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

3, Київ 07:25

Тарифи консульського збору

Тарифи
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Йорданському Хашимітському Королівстві *

№ з/п

Найменування консульської дії

Тарифна ставка

в доларах США

в йорданських динарах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

14

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

71

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

142

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

50

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

21

       

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

21

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

11

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

14

 

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

71

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

142

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

28

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

28

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

28

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

28

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

28

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

107

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

284

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

14

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

21

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

142

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

284

 

 III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

85

60

 

дворазової                                                                              

130

92

 

багаторазової

 

200

142

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

60

 

дворазової

130

92

 

багаторазової

 

200

142

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

60

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

11

2

Видача витребуваного документа

50

36

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

50

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

7

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

28

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

71

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

14

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

21

2

Реєстрація шлюбу

100

71

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

107

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

71

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

107

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

36

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

107

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

213

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

28

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

71

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

36

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 доларів США

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 36 йорданських динарів

 

 

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 доларів США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 284 йорданських динарів

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 доларів США

1 відсоток суми договору, але не менше 14 йорданських динарів

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

36

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

50

70

 

 

 

 

36

50

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

50

70

 

 

36

50

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, у тому числі транспортними засобами

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

50

36

є)

посвідчення заповітів

50

36

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

107

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 доларів США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 71 йорданського динара

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

71

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

25

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

35

25

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

36

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

 

36

 

7

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

21

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

21

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

21

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

21

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожний місяць зберігання, що почався, але не менше 25 доларів США і не більше 200 доларів США

0,5 відсотка загальної вартості за кожний місяць зберігання, що почався, але не менше 18 йорданських динарів і не більше 142 йорданських динарів

14

Прийняття на зберігання документа

40 за кожний місяць зберігання, що почався

28 за кожний місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 доларів США і не більше 200 доларів США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 11 йорданських динаріві не більше 142 йорданських динарів

16

Вчинення морських протестів

100

71

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їхньому провадженні)

20

14

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

21

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

40

28

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

4

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ

ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо ця дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

50

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

 

142

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

71

 4

 Вчинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

 40

 28

 * Згідно з Наказом №65 Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві від 11.07.2013 р.

 _65______11.07.2013_.doc

 

Щодо порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення

 19 грудня 2013 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 884 «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення».

Дія Порядку про фінансове забезпечення не поширюється на:

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

осіб, зазначених у частинах четвертій і п’ятій статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Стаття 16 див. нижче);

іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

Стаття 16

4. глави держав і урядів зарубіжних країн,  члени парламентських та урядових делегацій,  технічний персонал,  який обслуговує такі делегації  (осіб)  і  членів  їх  сімей,  які прибули в Україну на запрошення Президента України,  Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів  України,  Верховної  Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади України; особи та члени сімей
осіб,  які прибули в Україну за посвідченнями ООН  та організацій системи ООН; іноземці або   особи   без громадянства,   які  не  досягли вісімнадцятирічного віку; іноземні туристи, які здійснюють круїз; члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну; особи, які  входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден; особи, які входять до  складу екіпажу  цивільних  повітряних суден   міжнародних   авіаліній,   бригад   поїздів   міжнародного сполучення, у разі  перебування  в  аеропортах  чи  на  вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.

5.  глави іноземних  дипломатичних  представництв  і консульських установ,  члени дипломатичного персоналу,  консульські посадові особи,  адміністративно-технічний  та   обслуговуючий   персонал дипломатичних  представництв  і консульських установ,  працівники апарату військових аташе і торговельних представництв та їх дружини чоловіки), діти, батьки,   які  перебувають  на  утриманні зазначених осіб;     працівники органів закордонних справ іноземних  держав,  які
прибули  в  Україну  в  службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та члени їх сімей; посадові особи міжнародних організацій, які прибули в Україну в службових справах, працівники представництв таких організацій в Україні,  а також працівники представництв держав при міжнародних організаціях,  які  мають  штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних  документів  зазначених   організацій чи відповідних міжнародних  договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їх сімей.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» наявність фінансового  забезпечення або гарантія його наявності може бути підтверджена шляхом пред’явлення для контролю:

1) грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті;

2) документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;

3) платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму грошових коштів;

4) документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату
харчування в Україні;

5) договору на туристичне обслуговування (ваучера);

6) гарантійного листа приймаючої сторони, що запросила іноземця
або особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України;

7) проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності або країни постійного проживання або до третьої країни.

Контроль за наявністю достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі до іншої держави або наявності у них можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України здійснюється:

1) у дипломатичних представництвах та консульських установах України під час оформлення віз для в’їзду в Україну;

2) у пунктах пропуску через державний кордон під час здійснення прикордонного контролю за процедурою контролю другої лінії;

3) територіальними органами або підрозділами ДМС під час продовження строку перебування на території України та під час оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

Схема, за якою визначається необхідна сума фінансового забезпечення іноземця

Іноземці та особи без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі до іншої держави, якщо інше не визначено законами, повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць(станом на даний час 1176 гривень на місяць), встановленого в Україні на день їх в’їзду в Україну.

4. Якщо строк перебування іноземця або особи без громадянства в Україні становить менше або більше одного місяця, зазначена сума ділиться на середньоарифметичну кількість днів місяця (30 діб) та множиться на планову кількість днів (до цієї суми додається п’ять днів) перебування, а саме:

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),

де ФЗ — достатнє фінансове забезпечення;

Пmin — прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць;

КД — планова кількість днів перебування на території України.

Орієнтовна таблиця фінансового забезпечення з урахуванням кількості днів перебування в Україні 

 

Кількість днів

7

14

21

28

35

45

60

90

Сума у гривнях

9408

14896

20384

25872

31360

39200

50960

70560

Сума у доларах США

940

1490

2038

2590

3135

3920

5095

7055

 


Консульський підрозділ Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві
Керівник: Слука Олексій Юрійович
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

вул. Тараса Шевченка, буд. 6., Аль-Сагль, Амман, Йорданія (орієнтир: сьоме коло, напроти супермаркету «Cozmo»)

Гаряча лінія Посольства України у Йорданському Хашимітському Королівстві. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. Номер телефону (00 962) 77 673 90 34

Телефон: 00 9626 592 24 02
Ел. пошта: emb_jo@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до наступного графіку: 

 

Неділя, середа, четвер:  09:00 —12:45

Понеділок:                       14:00 – 17:45 

Вівторок:                          09:00 – 11:00,   для громадян України певних категорій  (інваліди, вагітні, тяжкохворі). В інші робочі дні вказані категорії громадян, а також  заявники із малолітніми дітьми (до 14 років) приймаються поза чергою.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо. Для подібних випадків в Посольстві також цілодобово функціонує гаряча лінія :   (00 962) 77 673 90 34

Примітки:

Консультації з консульсько-правових питань у телефонному режимі здійснюються за наступним графіком: 

 

Неділя, середа, четвер:  14:00 —18:00

Понеділок:                        09:00 – 13.00 

Вівторок:                          14:00 – 18:00

 Увага! Посольство не відповідає в телефонному режимі на питання, відповіді на які вже містяться на сайті дипустанови (години роботи, які документи потрібні на паспорт та інш.). Тому рекомендуємо уважно читати інформацію в розділі "Консульські питання", зокрема у підрозділі "Часті питання" та телефонувати до Посольства лише у разі виникнення комплексних питань, які не відображені на сайті та потребують роз'яснення з боку консульських посадових осіб.