Посольство України в Йорданському Хашимітському Королівстві

, Київ 23:23

Тарифи консульського збору

Тарифи
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Йорданському Хашимітському Королівстві *

№ з/п

Найменування консульської дії

Тарифна ставка

в доларах США

в йорданських динарах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

14

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

71

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

142

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

50

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

20

14

       

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

21

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

11

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

14

 

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

71

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

142

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

28

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

28

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

28

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

28

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

28

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

106

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

283

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

14

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

21

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

142

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

283

 

 III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

46

 

дворазової                                                                              

65

46

 

багаторазової

 

65

46

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

46

 

дворазової

65

46

 

багаторазової

 

65

46

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

46

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Увага! З громадян Йорданії та громадян деяких інших країн за оформлення віз стягується консульський збір за окремими ставками консульського збору за принципом взаємності, що наведені нижче

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

11

2

Видача витребуваного документа

50

35

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

50

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

7

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

28

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

71

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

14

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

21

2

Реєстрація шлюбу

100

71

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

106

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

71

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

106

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

35

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

106

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

212

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

28

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

71

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

35

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 доларів США

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 36 йорданських динарів

 

 

іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 доларів США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 284 йорданських динарів

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 доларів США

1 відсоток суми договору, але не менше 14 йорданських динарів

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

35

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

50

70

 

 

 

 

35

50

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

50

70

 

 

35

50

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, у тому числі транспортними засобами

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

посвідчення інших довіреностей

50

35

є)

посвідчення заповітів

50

35

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

106

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 доларів США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 71 йорданського динара

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

71

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

25

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

35

25

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

35

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

 

35

 

7

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

21

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

21

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

21

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

21

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожний місяць зберігання, що почався, але не менше 25 доларів США і не більше 200 доларів США

0,5 відсотка загальної вартості за кожний місяць зберігання, що почався, але не менше 18 йорданських динарів і не більше 142 йорданських динарів

14

Прийняття на зберігання документа

40 за кожний місяць зберігання, що почався

28 за кожний місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 доларів США і не більше 200 доларів США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 11 йорданських динаріві не більше 142 йорданських динарів

16

Вчинення морських протестів

100

71

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їхньому провадженні)

20

14

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

21

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

40

28

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

4

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ

ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо ця дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

50

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

 

142

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

71

 4

 Вчинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

 40

 28

 * Згідно з Наказом №20/1 Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві від 13.04.2017 р.

 

 

Назва країни

Типи віз та тарифна ставка, встановлена на умовах взаємності

(в доларах США)

 

Примітки

разова

(В)

дворазова

(В)

багаторазова

(В)

разова

(С)

дворазова

(С)

багаторазова

(С)

багаторазова

(D)

Австралія

112

-

-

112

-

-

385

1 – для в’їзду в Україну з метою працевлаштування (мета поїздки 05/04). 

2 – для в’їзду в Україну з метою постійного проживання (мета 06).

3 – для в’їзду в Україну з метою навчання (мета 04/12).

4 – для в’їзду в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності (мета 07/06).

5 – для в’їзду в Україну на підставі запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, філії або представництва іноземного банку, філії, відділення, представництва чи іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави (мета 05/08 або 05/09).

6 – для в’їзду в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, чи з іноземцями, що отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні (мета 03/13 або 03/14).

7 – для в’їзду в Україну з метою провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної діяльності, участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи у діяльності волонтерських організацій (мета 07/10).

8для в’їзду в Україну з метою роботи кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації (мета 05/11).

9багаторазова віза терміном дії півроку.

10 багаторазова віза терміном дії один рік.

11 багаторазова віза терміном дії два роки й більше.

б/о – безкоштовно.

* - з громадян США та КСА подвійна оплата за термінове оформлення візових документів не стягується.

 

УВАГА! Відсутність в таблиці інформації про ставки за окремі типи віз означає застосування базових тарифів за їх оформлення.

Австрія

віза не оформлюється

130

Алжир

100

-

-

100

-

-

-

Ангола

-

-

-

100

-

-

100

Аргентина

 

 

 

 

 

 

250

Бельгія

віза не оформлюється

2611

Велика Британія

віза не оформлюється

7331

18282

4183

7334

18286

Данія

віза не оформлюється

5781

3053

4054

Джибуті

95

135

135

95

135

135

135

Ефіопія

-

-

80

-

-

80

80

Ізраїль

віза не оформлюється

1892

Ірландія

віза не оформлюється

101

Італія

віза не оформлюється

152

 

ЙОРДАНІЯ

 

 

84

 

127

 

254

 

84

 

127

 

254

 

254

Канада

віза не оформлюється

1501

4752

1253

Киргизія

135

 

1951,3,4,5,6,7,8

952

Республіка Корея

віза не оформлюється

б/о

Кот-д’Івуар

110

 

 

110

 

 

110

Латвія

віза не оформлюється

б/о

Литва

віза не оформлюється

б/о

Нідерланди

віза не оформлюється

4051,3,4

5412

Німеччина

віза не оформлюється

б/о

Норвегія

віза не оформлюється

4301

6902

3703

Пакистан

100

155

370

165

255

395

165

Південний Судан

100

100

300

100

100

300

300

Польща

віза не оформлюється

б/о

Португалія

віза не оформлюється

119

Румунія

віза не оформлюється

б/о

Угорщина

віза не оформлюється

б/о

Королівство Саудівська Аравія*

85

130

200

533

600

8009

133310

213311

533

Сербія        

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

Словаччина

віза не оформлюється

б/о

 

 

 

Султанат Оман

-

-

-

90

-

-

-

США*

віза не оформлюється

3451

  3252,6

1603

    1904,5,7

1608

Туреччина

 

851,3,6

Фінляндія

віза не оформлюється

5761

5042

3603

4746

Франція

віза не оформлюється

656

108

Чехія

віза не оформлюється

139

Чорногорія

віза не оформлюється

б/о

Японія

віза не оформлюється

б/о


 19 грудня 2013 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 884 «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення».
Щодо порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення

Дія Порядку про фінансове забезпечення не поширюється на:

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

осіб, зазначених у частинах четвертій і п’ятій статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Стаття 16 див. нижче);

іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

Стаття 16

4. глави держав і урядів зарубіжних країн,  члени парламентських та урядових делегацій,  технічний персонал,  який обслуговує такі делегації  (осіб)  і  членів  їх  сімей,  які прибули в Україну на запрошення Президента України,  Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів  України,  Верховної  Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  міністерств,  інших центральних органів виконавчої влади України; особи та члени сімей
осіб,  які прибули в Україну за посвідченнями ООН  та організацій системи ООН; іноземці або   особи   без громадянства,   які  не  досягли вісімнадцятирічного віку; іноземні туристи, які здійснюють круїз; члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які в установленому порядку прибули в Україну; особи, які  входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден; особи, які входять до  складу екіпажу  цивільних  повітряних суден   міжнародних   авіаліній,   бригад   поїздів   міжнародного сполучення, у разі  перебування  в  аеропортах  чи  на  вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.

5.  глави іноземних  дипломатичних  представництв  і консульських установ,  члени дипломатичного персоналу,  консульські посадові особи,  адміністративно-технічний  та   обслуговуючий   персонал дипломатичних  представництв  і консульських установ,  працівники апарату військових аташе і торговельних представництв та їх дружини чоловіки), діти, батьки,   які  перебувають  на  утриманні зазначених осіб;     працівники органів закордонних справ іноземних  держав,  які
прибули  в  Україну  в  службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та члени їх сімей; посадові особи міжнародних організацій, які прибули в Україну в службових справах, працівники представництв таких організацій в Україні,  а також працівники представництв держав при міжнародних організаціях,  які  мають  штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних  документів  зазначених   організацій чи відповідних міжнародних  договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також члени їх сімей.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» наявність фінансового  забезпечення або гарантія його наявності може бути підтверджена шляхом пред’явлення для контролю:

1) грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті;

2) документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;

3) платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму грошових коштів;

4) документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату
харчування в Україні;

5) договору на туристичне обслуговування (ваучера);

6) гарантійного листа приймаючої сторони, що запросила іноземця
або особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України;

7) проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності або країни постійного проживання або до третьої країни.

Контроль за наявністю достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі до іншої держави або наявності у них можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України здійснюється:

1) у дипломатичних представництвах та консульських установах України під час оформлення віз для в’їзду в Україну;

2) у пунктах пропуску через державний кордон під час здійснення прикордонного контролю за процедурою контролю другої лінії;

3) територіальними органами або підрозділами ДМС під час продовження строку перебування на території України та під час оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

Схема, за якою визначається необхідна сума фінансового забезпечення іноземця

Іноземці та особи без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі до іншої держави, якщо інше не визначено законами, повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць(станом на даний час 1176 гривень на місяць), встановленого в Україні на день їх в’їзду в Україну.

4. Якщо строк перебування іноземця або особи без громадянства в Україні становить менше або більше одного місяця, зазначена сума ділиться на середньоарифметичну кількість днів місяця (30 діб) та множиться на планову кількість днів (до цієї суми додається п’ять днів) перебування, а саме:

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5),

де ФЗ — достатнє фінансове забезпечення;

Пmin — прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць;

КД — планова кількість днів перебування на території України.

Орієнтовна таблиця фінансового забезпечення з урахуванням кількості днів перебування в Україні 

 

Кількість днів

7

14

21

28

35

45

60

90

                 
Сума у доларах США

451

714

977

1241

1504

1880

2445

3573

 

Реквізити банківського рахунку Посольства України в Йорданії:

ARAB BANK

Номер рахунку: 133/82711-8/510

Коли і в якій формі громадяни України мають сплачувати консульський збір?

Консульський збір сплачується, як правило, у безготівковій формі (за виключенням надзвичайних ситуацій, зазначених у Положенні про консульській збір) відповідно до затверджених тарифів консульського збору Посольства.

 На підставі отриманого від консула платіжного направлення (реквізити банківського рахунку дипломатичної чи консульської установи: ARAB BANK, номер рахунку: 133/82711-8/510) заявник сплачує вартість консульської дії в банку, або в інший спосіб, передбачений банківською системою країни перебування, та отримує документ про підтвердження оплати – платіжний документ (квитанцію від платіжного документу, квитанцію з банкомату, квитанцію щодо грошового переказу або інший підтверджуючий документ).

 

Щодо випадків сплати консульського збору, які потребують додаткового роз’яснення:

  • Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості її вчинення у такому порядку. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі.
  • Консульський збір береться і за вчинення консульської дії, і за розгляд заяви з клопотанням про вчинення цієї консульської дії.
  • При засвідченні вірності підписів двох або більше заявників на одній заяві чи одній довіреності оплата береться за кожний підпис заявника, а не за документ.

 

В який спосіб повертаються кошти?

Повернення платникам помилково та/або надлишково сплачених сум консульського збору, що справляється за межами України, здійснюється бухгалтерією ЗДУ на підставі заяви платника, поданої ним протягом року з дня сплати консульського збору, на підставі підтвердження про сплату консульської дії та письмового дозволу Посла у вигляді резолюції на службовій записці консульської посадової особи, в якій зазначаються причини повернення.

Відповідно до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, у разі відмови консульської посадової особи ЗДУ в оформленні візи іноземцю консульський збір не повертається.

 


Консульський підрозділ Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві
Керівник: Слука Олексій Юрійович
Другий секретар з консульських питань
Адреса:

вул. Тараса Шевченка, буд. 6., Аль-Сагль, Амман, Йорданія (орієнтир: сьоме коло, напроти супермаркету «Cozmo»)

Гаряча лінія Посольства України у Йорданському Хашимітському Королівстві. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. Номер телефону (00 962) 77 673 90 34

Телефон: 00 9626 592 24 02
Ел. пошта: emb_jo@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до наступного графіку: 

 

Неділя, середа, четвер:  09:00 —12:45 (09:00-16:30 - візові питання)

Понеділок:                       14:00 – 17:45 (14:00-16:30 - візві питання)

Вівторок:                          09:00 – 11:00,   для громадян України певних категорій  (інваліди, вагітні, тяжкохворі). В інші робочі дні вказані категорії громадян, а також  заявники із малолітніми дітьми (до 6 років) приймаються поза чергою.

 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо. Для подібних випадків в Посольстві також цілодобово функціонує гаряча лінія :   (00 962) 77 673 90 34

Примітки:

Консультації з консульсько-правових питань у телефонному режимі здійснюються за наступним графіком: 

 

Неділя, середа, четвер:  14:00 —18:00

Понеділок:                        09:00 – 13.00 

Вівторок:                          14:00 – 18:00

 Увага! Посольство не відповідає в телефонному режимі на питання, відповіді на які вже містяться на сайті дипустанови (години роботи, які документи потрібні на паспорт та інш.). Тому рекомендуємо уважно читати інформацію в розділі "Консульські питання", зокрема у підрозділі "Часті питання" та телефонувати до Посольства лише у разі виникнення комплексних питань, які не відображені на сайті та потребують роз'яснення з боку консульських посадових осіб.